6 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu, Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ’nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ tarafından, Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ’nin 30.06.2023 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metninin Kurulca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

Holding’in esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 10’uncu maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine de uygun görüş verildi. 

Birleşme ile ilgili Holding 59.972.038,18 TL bedelli sermaye artıracak. Holding’in 2.040.403.931,00 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrası 2.100.375.969,18 TL’ye çıkacak.

OYAK ÇİMENTO DA SERMAYE ARTIRACAK

SPK, OYAK Çimento’nun pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, OYAK Çimento Fabrikaları AŞ tarafından, OYAK Denizli Çimento AŞ’nin 30.06.2023 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle OYAK Çimento Fabrikaları AŞ bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metninin Kurulca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

Şirket’in esas sözleşmesinin “Bölüm II: Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi” başlıklı 7’nci maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine de uygun görüş verildi. 

Birleşme ile ilgili Şirket 86.784.965 TL bedelli sermaye artıracak. Şirket’in 1.159.793.441 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrası 1.246.578.406 TL’ye çıkacak.

MARGÜN ENERJİ’DEN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Sermaye Piyasası Kurulu, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 543.140.805,88 TL iç kaynaklardan ve 226.859.194,12 TL kar payından olmak üzere toplam 770 milyon TL bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket’in mevcut 410 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 1,18 milyar TL’ye çıkacak.

NATUREL YENİLENEBİLİR SERMAYE ARTIRIYOR

Sermaye Piyasası Kurulu, Naturel Yenilenebilir Enerji AŞ’nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 101.328.027,59 TL iç kaynaklardan ve 30.671.972,41 TL kar payından olmak üzere toplam 132 milyon TL bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket’in mevcut 33 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 165 milyon TL’ye çıkacak.

ESENBOĞA ELEKTRİK BEDELSİZ SERMAYE ARTIRACAK

SPK, Esenboğa Elektrik Üretim’in pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 148.960.229,16 TL iç kaynaklardan ve 47.039.770,84 TL kar payından olmak üzere toplam 196 milyon TL bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket’in mevcut 64 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 260 milyon TL’ye çıkacak.

BİZİM TOPTAN’A ONAY ÇIKTI

Sermaye Piyasası Kurulu, Bizim Toptan Satış Mağazalar AŞ’nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Bizim Toptan’ın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, Yıldız Holding AŞ’nin sahip olduğu G2MEksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri AŞ’nin sermayesinin %90’ına karşılık gelen 100.312.425 TL nominal değerli payların, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirket tarafından devralınmasına ilişkin olarak hazırlanan duyuru metninin Kurulca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

Şirket’in esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine de uygun görüş verildi. 

Devralma ile ilgili Şirket 20.476.074 TL bedelli sermaye artıracak. Şirket’in mevcut 60 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 80 milyon 476 bin 741 TL’ye çıkacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x